Executive Council for Year 2017-19

President

Dr. Akhilesh Gupta DST, New Delhi

Ex-Officio member

Dr. VUM Rao, Hyderabad

Vice Presidents

Dr. Surender Singh CCSHAU, Hisar

Vice Presidents

Dr. J. D. Jadhav MPKV, Solapur

Secretary

Dr Vyas Pandey, AAU, Anand

Joint Secretary

Dr. Rani Saxena, RARI, Durgapura, Jaipur

Treasurer

Ms. Rucha Dave, AAU, Anand


Members

Dr. Ajith Kumar B. Trichur, Kerala
Dr. K. K. Singh IMD, New Delhi
Dr. Mahender Singh SKUAST-J, Chatha, Jammu
Dr. Sandeep Singh Sandhu PAU, Ludhiana
Dr. Kailas Kamaji Dakhore VNMKV, Parbhani

Zonal Representative

North Zone

Dr. R.S. Rana, CSKHPKV, Palampur, H.P

West Zone

Dr. S. K. Bal, NIASM, Baramati, Maharashtra

Central Zone

Dr. K. K. Agrawal, JNKVV, Jabalpur, M.P.

East Zone

Dr. U.S.Saikia, ICAR RC-NEH, Umiam, Meghalaya

South Zone

Dr. V. Geethalaxmi, AC&RI, TNAU, Madurai,T.N.

Past Presidents

Dr. A M Shekh
(1999-2001 and 2002-2003)
Dr. Y S Ramakrishna
(2004-06 and 2007-09)
Dr. M C Varshneya
(2009-11)
Dr. L S Rathore
(2011-13 and 2013-15)
Dr. VUM Rao, Hyderabad
(2015-2017)